ushaakaal ka Paryayvachi shabd kya hota hai

उषाकाल के पर्यायवाची शब्द – प्रातः काल, सवेरा, तड़का, अरुणोदय, प्रभात, प्रातः, उदयकाल, सुबह, अमृतबेला, सूर्योदय।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *