uddhaar ka Paryayvachi shabd kya hota hai

उद्धार के पर्यायवाची शब्द – मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, त्राण, परित्राण, विमुक्ति, बचाव, मोक्षण, रिहाई।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *