shaasan ka Paryayvachi shabd kya hota hai

शासन के पर्यायवाची शब्द – 1. आज्ञा, आदेश, हुक्म 2. हुकूमत, प्रशासन, अनुशासन, प्रभुत्व, स्वामित्व।

Leave a Reply

Your email address will not be published.