asaadhaaranata ka Paryayvachi shabd kya hota hai

असाधारणता के पर्यायवाची शब्द – अपप्रकृतत्व, अपसामान्यतया, विसामान्यतया, स्तरच्युति, वैरूप्य, विलक्षणता, अस्वाभाविकता।

Leave a Comment